Adana'da Sunulan Sağlık Hizmetleri
02 Mart 2020

Onkoloji
Onkoloji bölümünde tanı tedavi ve takibi yapılan hastalıklar:
- Meme Kanseri
- Mide, bağırsak kanseri
- Pankreas kanseri
- Safra Kesesi ve yolu kanseri
- Beyin Tümörleri
- Prostat kanseri
- Testis kanseri
- Akciğer kanseri
- Baş boyun tümörleri
- Karaciğer kanseri

 Kardiyoloji
Kardiyoloji bölümünde teşhis ve tedavisi yapılan hastalıklar:
- Kalp Krizi (Akut miyokard infaktüsü)
- Koroner arter hastalığı
- Kalp kapağı hastalıkları
- Aort damarı hastalıkları
- Hipertansiyon
- Kolesterol yüksekliği
- Kalp yetersizliği
- Kalp ritm problemleri
- Periferik damar hastalıkları
- Koroner anjiografisi
- Stent Uygulaması
- Kalıcı veya geçici kalp pili uygulaması

 Teknik Olanaklar
- Elektrokardiografi (EKG)
- Efor testi (Treadmil)
- Renkli doppler ekokardiografisi
- Transözefagial ekokardiografisi
- Tansiyon ve ritm holter (24 saat tansiyon ve kalp ritmi izleme)
- Koroner yoğun bakım 

 Kalp Damar Cerrahisi
- Çalışan kalpte by pass
- Pompada by pass
- Abdomanil aorta stent konulması 
- Varis tedavisi 
- Kalp kapak ameliyatları 
- Karotis arter darlıklarının düzeltilmesi 

 Genel Cerrahi
- Kapalı safra kesesi ameliyatları
- Taşlı kolesistit ameliyatı
- Açık safra kesesi ameliyatı
- Kapalı mide reflü ameliyatları 
- Lazer ile hemoroid ameliyatları 
- Guatr ameliyatı 
- Lazer ile kıl dönmesi ameliyatı 
- Meme hastalıkları 
- Mide ve kalınbağırsak ameliyatları
- Kanser ameliyatları 
- Kasık ve göbek fıtığı ameliyatları 
- Hipertiroid hastalarına radyoaktif iyot tedavisi 
- Paratroid adenomu
- Kolonoskopi 
- Parsiyel mastektomi 
- Tiroid ince iğne aspirasyonu 
- Hemoroidektomi ameliyatları 
- Kolon tümörü ameliyatı 
- Modifiye mastektomi ameliyatı
- Ostomi ameliyatı  
- Kesi fıtığı ameliyatı 
- Özefagus rezeksiyonu ameliyatı 
- Plonidal sinus ameliyatı 
- Ultrasonografi aşliğinde meme biyopsisi 
- Umblikal herni 
- Rektu miles 
- Apendektomi 
- Mide tümörü 

 Üroloji
- Prostat (lazer - kırmızı ışık) ameliyatı 
- Prostat ameliyatı (TUR)
- Mesane  (idrar torbası) ameliyatı 
- Böbrek, mesane ve idrar yolu taşları (lazer)
- Hidroselektomi 
- Orşiopeksi 
- Radikal inguinal okşiektomi 
- Sünnet 
- Üreterorenoskopi 
- Basit okşiektomi
- Hipospadias
- Penil kurvatör düzeltilmesi 
- Sistokopi 

 Nöroloji
- Serebrovasküler hastalıklar
- Beyin kanmaları
- Distoniler
- Parkinson hastalığı 
- Epilepsi
- Diskineziler
- Status epileptikus 
- Multipl skleroz
- Trasvers myelit
- İmmün nöropatiler
- Gullien Barre sendromu 
- Vasküler demans
- Dejeneraktif hastalıklar
- Akut iskemik inmeler
- EMG
- EEG
- Uyku laboratuarı 

 Göz Hastalıkları
- Retina hastalıkları tedavisi ve cerrahisi (Diabetik retinopati, retina dekolmanı, sarı nokta hastalığı)
- Keratokonus
- Excimer Lazer
- Katarakt ameliyatları
- Göz glokom 
- Pterjium
- Şaşılık

 Çocuk Cerrahisi
- Appendektomi
- Boyun cerrahisi
- Hidroselektomi
- İnguinal herni (kasık fıtığı)
- Kesi fıtığı ameliyatı 
- Mesane taşı kırılması 
- Okşiopeksi (testisin indirilmesi)
- Pilonidal sinüs ameliyatı 
- Safra kesesi
- Sofrapubik sistostomi 
- Tırnak batması
- Sindaktili
- Variskoselektomi
- Basit nefrektomi
- Dil bağı 
- Hipospadias
- İnguinal orşiektomi
- Labial füzyo 
- Orşiektomi
- Penil kurvatür düzeltilmesi 
- Rektal polip
- Sünnet
- Üreterelitotomi

 Beslenme ve Diyet
- Bioelektriksel empadans cihazı ile vücut analizi 
- Sağlıklı beslenme
- Zayıflama 
- Kilo alma
- Zayıflamanın yanında kilo koruma
- Gebelik öncesi, gebelik ve laktasyon döneminde beslenme
- Diyabet
- Hipertansiyon, kalp damar hastalıkları
- Karaciğer yağlanması, mide bağırsak hastalıkları
- Böbrek hastalıklarında beslenme 
- Anoreksia, bulumia, ortoreksia gibi beslenme bozuklukları
- Çocuk beslenmesi
- Sporcu beslenmesi
- Besin intolerans (gıda duyarlılık) testi